Documente

Fundaţia Lapedatu este o persoană juridică fără scop patrimonial, ȋnregistrată la Judecătoria Sectorului 1, București la nr. 1/13.5.2015 și ȋn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 4251/B/2015.
Fundaţia Lapedatu are sediul ȋn Str. Luigi Cazzavillan nr. 30A, Sector 1, Bucureşti – C.P. 01078.

Actul constitutiv

Statutul Fundaţiei